เกี่ยวกับเรา About us

       บริษัท ไอเบฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งมาด้วย แนวคิดของผู้บริหารที่ต้องการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่างๆโดยเฉพาะเครื่องหมาย ฮาลาล (HALAL) ของมุสลิมที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม ( NON  MUSLIM ) และต้องการสร้างทางเลือกใหม่ ในการส่งเสริมการตลาดเครื่องดื่ม ประเภท Sparkling drink fruits ที่แตกต่างจากในท้องตลาด ไม่ทำลายสุขภาพ และเพื่อเป็นอีกผลิตภัณฑ์สินค้าไทยส่งออกในตลาดอาเซียน ตะวันออกกลาง และทั่วโลกต่อไป